Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4BP Krzysztof Radecki, ul. Kilińskiego 42/28 NIP: 9222427844, REGON: 368091115.  
  2. Począwszy od 25 maja 2018 roku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania współpracy w ramach obecnego i przyszłych procesów realizacji usługi opisanej na formularzu z którego została wywołana niniejsza klauzula, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  3. Dane zbierane są dla potrzeb realizacji zamówienia/usługi przez kwiaciarnię.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom zewnętrznym biorących udział w procesie realizacji zamówienia.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji procesu zamówienia/usługi. 
  8. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.